TONY GOETZ Compliance

Teneinde TG en haar medewerkers te beschermen tegen schendingen van internationaal en nationaal recht, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, hanteert TG een strikt acceptatiebeleid voor haar klanten en moeten de volgende aankoopprocedures, “intake procedures” voor klanten en KUK-procedures (Ken Uw Klant) consequent worden doorgevoerd en naar behoren worden geëvalueerd. In geval van twijfel dient het personeel de “Compliance Officer” te contacteren.

Alle werknemers van TG zullen de procedure volgen zoals die hierna wordt beschreven om de identiteit van de klant en de herkomst van de producten die worden aangeboden na te gaan.

Voorafgaand aan elke aankoop door TG, dienen alle nieuwe klanten deel te nemen aan een “intake gesprek” waarbij men de procedure moet volgen zoals hieronder beschreven.

Alle klanten en aankopen zijn onderworpen aan het acceptatiebeleid van TG.

Klik hier om een account te openen met Tony Goetz NV

© Copyright 2016 TONYGOETZ. All rights reserved.     Disclaimer